Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 565-ЕП
София, 29.05.2014

ОТНОСНО: жалба от коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“

Постъпила е жалба с вх. № ЕП-11-21/28.05.2014 г. от коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" чрез Кристина Сидорова - надлежно упълномощен представител на „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ".

В жалбата се твърди, че на основание свидетелства на наблюдатели на коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" в секционните избирателни комисии в Габрово - СИК 27 и СИК 28, членовете от секционните избирателни комисии са отразили в графа „Преференции" несъществуващи такива, а бюлетините без отбелязана преференция е била отчетена като преференция за водача на съответната листа. Твърди се още, че в СИК 28 не са броени преференциите. Направено е искане за повторно преброяване на преференциите в бюлетините в тези две секции и в случай на констатирано погрешно отчитане от страна на подадените в бюлетините преференции, да се направи повторна проверка на всички секции в община Габрово.

Жалбата е допустима и е подадена от активно легитимирано лице. Разгледана по същество жалбата е неоснователна. Съгласно разпоредбата на чл. 287, ал. 3 от ИК се извършва ново преброяване на гласовете, когато след произвеждане на избор при приемане на протокола на секционната избирателна комисия съответната районна избирателна комисия установи несъответствие между фабричните номера на получения и предадения протокол или съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от секционната избирателна комисия. В подадената жалба не се съдържат данни да са налице посочените по-горе несъответствия. Няма данни такива несъответствия да са били установени при предаването на протоколите на посочените по-горе секционни избирателни комисии на съответната районна избирателна комисия. Освен това решение за извършване на ново преброяване на гласовете в съответната секция се взима от съответната районна избирателна комисия.

Предвид гореизложеното не са налице предпоставките на чл. 287, ал. 3 от ИК за извършване на ново преброяване на гласовете в посочените секции.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 и чл. 287, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" чрез Кристина Сидорова - надлежно упълномощен представител на „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ", за повторно преброяване на преференциите в бюлетините в горепосочените секции.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 29.05.2014 в 23:08 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол