Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 591-МИ
София, 30.08.2011

ОТНОСНО:  жалба на партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” срещу решениe № 21-МИ от 25 август 2011 г. на ОИК в община Приморско, област Бургас

Постъпила е жалба с вх. № 504-а от 28.08.2011 г. на ЦИК от Виктор Райчев Савов, пълномощник на ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", срещу решение № 21-МИ от 25 август 2011 г. на ОИК в община Приморско, област Бургас, с което е регистрирана местна коалиция от партии „ВМРО - БНД - Обединени земеделци" за участие в изборите за общински съветници, кмет на община и кмет на кметства Китен, Веселие, Ясна поляна и Нова Паничарево в община Приморско.
Жалбоподателят твърди, че с оспореното решение на ОИК в община Приморско, същата е изписала наименованието на политическа партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" като „ВМРО - БНД", което жалбоподателят намира за неправилно и незаконосъобразно, тъй като в решението на ЦИК за регистрация на посочената партия никъде не е вписана абревиатура, съдържаща „ВМРО - БНД". Моли се за отмяна на оспореното решение.
Централната избирателна комисия намира постъпилата жалба за допустима като подадена при наличие на правен интерес срещу подлежащ на обжалване акт и в предписания от закона срок, а по същество е неоснователна. С оглед разпоредбата на чл. 95, ал. 3, т. 1 от ИК при подаване на заявлението за регистрация се посочва пълното или съкратеното наименование на партията или коалицията от партии, което ще бъде изписано в бюлетината. В конкретика - местната коалиция от партии е заявила за наименование за изписване в бюлетината „ВМРО - БНД - Обединени земеделци", като същото не противоречи на императивните правила за наименованията по чл. 77, ал. 2 от ИК, като новелата на цитирания законов текст допуска наименованието на коалицията да повтаря наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в състава й партии. В настоящия случай наименованието на коалицията повтаря абревиатурата „ВМРО - БНД", която възпроизвежда пълното наименование на политическа партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", която, видно от приложените по преписката писмени доказателства, е партия, участник в коалицията.
В допълнение следва да се посочи, че пред Централната избирателна комисия в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. са регистрирани политическите партии „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" и партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО". Тези политически партии са представили към заявлението си за регистрация заверени от СГС преписи на решенията за първоначалната им регистрация и от решенията за настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване. Политическа партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" е първоначално регистрирана с решение № 371 от 12.05.2000 г. по ф.д. № 8176/1999 г. на СГС - ФО. Промени в наименованието на партията не са извършвани. Политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" е променила наименованието си с решение от 26.02.2010 г., като преди това наименованието е било „БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" с първоначална регистрация на партията с решение от 01.07.2003 г. по ф.д. № 6309/2003 г. на СГС - ФО.
Обжалваното решение на ОИК следва да бъде потвърдено изцяло, като правилно и законосъобразно, а подадената жалба да бъде отхвърлена като неоснователна.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 33, ал. 3 Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Оставя без уважение подадената от Виктор Райчев Савов - пълномощник на ПП „Вяра Морал Родолюбие Отговорност - Национален идеал за единство", жалба срещу решение № 21-МИ от 25 август 2011 г. на ОИК в община Приморско, област Бургас.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 30.08.2011 в 22:27 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол