Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 594-ЕП
София, 09.06.2014

ОТНОСНО: жалба срещу решение № 126-ЕП от 25 май 2014 г. на РИК в Двадесет и шести район – Софийски

Постъпила е жалба с вх. № ЕП-22-765 от 30 май 2014 г. от Мартин Славев Мартинов, с която се оспорва решение № 126-ЕП от 25 май 2014 г. на РИК в Двадесет и шести район - Софийски, с която жалбоподателят твърди, че с решението неправилно е освободен като член на СИК № 32, община Самоков. Иска се отмяна на атакуваното решение. Твърди, че не е знаел за наличието на законова пречка да бъде член на СИК и не бил подавал декларация за несъвместимост. По имейла на ЦИК на 31 май 2014 г. са постъпили: сканирано копие от атакуваното решение с отбелязване за обявяването му на 25 май 2014 г. в 21 ч.; сканирано копие от сигнал с вх. № 10 от 25 май 2014 г.; сканирано копие от предложение за замяна на жалбоподателя като член на СИК от предложилата го коалиция.

Предвид изложеното се установява, че жалбата е подадена след изтичане на предвидения в чл. 73, ал. 1 от ИК срок, поради което следва да бъде оставена без разглеждане като просрочена.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Мартин Славев Мартинов срещу решение № 126-ЕП от 25 май 2014 г. на РИК в Двадесет и шести район - Софийски, като просрочена

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 10.06.2014 в 12:01 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол