Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 596-МИ
София, 30.08.2011

ОТНОСНО:  жалба на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” срещу решения № 98 и № 99 от 25.08.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Бургас, област Бургас

Постъпила е жалба вх. № 490 от 28.08.2011 г. от Карлос Арналдо Контрера, пълномощник на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", срещу решения № 98 и № 99 от 25.08.2011 г. на ОИК в община Бургас, област Бургас, с които общинската избирателна комисия е регистрирала политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" за участие в изборите за общински съветници и кметове на кметства Българово, Изворище, Маринка, Твърдица и Извор. Със същите решения общинската избирателна комисия е постановила наименованието на политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" да се изписва в бюлетината за избор на общински съветници и кметове на кметства в община Бургас с абревиатура ПП „ВМРО - НИЕ". Жалба с идентично съдържание, предмет и страни е постъпила и от Георги Петров Дракалиев - пълномощник на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ".
Предвид идентичния характер на жалбите Централната избирателна комисия обединява двете жалби за разглеждане в едно производство.
Жалбоподателите твърдят, че в нарушение на разпоредби от Изборния кодекс и на Решение № 203-МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК Общинската избирателна комисия в община Бургас неправилно е решила наименованието на ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" да бъде изписано в бюлетината за избор на общински съветници и кметове на кметства в община Бургас с абревиатура ПП „ВМРО - НИЕ".
Общинската избирателна комисия в община Бургас е взела решения с № 138 и № 139 от 28.08.2011 г., с които са изменени съответно решение № 98 от 25.08.2011 г. и решение № 99 от 25.08.2011 г. в частта им относно начина на изписване наименованието на ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" в бюлетината за участие в изборите за общински съветници и кметове на кметства в община Бургас. С решенията си от 28.08.2011 г. Общинската избирателна комисия в община Бургас е постановила наименованието на партията да бъде изписано без съкращения или абревиатури в бюлетината за участие в изборите за общински съветници и кметове на кметства в община Бургас.
При така установената фактическа обстановка Централната избирателна комисия намира постъпилата в срок жалба за недопустима поради оттегляне на оспорения акт и липса на правен интерес. Решения № 138 и № 139 от 28.08.2011 г. са постановени при спазване разпоредбата на чл. 77, ал. 1 от ИК и раздел II, т. 4 от Решение № 203-МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК. Общинската избирателна комисия в община Бургас е изменила оспорените актове в обжалваната им част. Прекратено е неблагоприятното засягане интересите на жалбоподателя с решенията на ОИК в община Бургас от 25.08.2011 г., поради което за него липсва правен интерес от тяхното оспорване.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 33, ал. 3 и чл. 77, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Оставя без разглеждане жалбите на Карлос Арналдо Контрера и Георги Петров Дракалиев, пълномощници на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", срещу решения № 98 и № 99 от 25.08.2011 г. на ОИК в община Бургас, област Бургас, с които общинската избирателна комисия е регистрирала политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" за участие в изборите за общински съветници и кметове на кметства Българово, Изворище, Маринка, Твърдица и Извор.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 30.08.2011 в 22:34 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол