Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 638-ПВР/МИ
София, 01.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Чавдар, Софийска област, назначена с Решение № 332-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-447/26.08.2011 г. от кмета на община Чавдар, Софийска област, за промени в състава на общинска избирателна комисия в община Чавдар, Софийска област. Към предложенията са приложени молби от: Жулиета Колева Петкова - секретар на ОИК; Ненка Жетова Шенкова - член на общинската избирателна комисия и Десислава Михайлова Стоянова - член на общинската избирателна комисия, предложение от „Коалиция за България" за назначаване на нов секретар Димитър Димитров Антонов, ЕГН ..., и нов член на комисията - Йордан Пенчев Филчев, ЕГН ..., предложение от ПП „НДСВ" за назначаване на нов член на комисията - Георги Георгиев Байловски, ЕГН ..., декларации по чл. 16, ал. 2 от Димитър Димитров Антонов, Георги Георгиев Байловски и Йордан Пенчев Филчев, копия от дипломи за завършено висше образование на Димитър Димитров Антонов и Йордан Пенчев Филчев и уверение на Георги Георгиев Байловски.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК в община Чавдар, Софийска област, Жулиета Колева Петкова.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Чавдар, Софийска област, Ненка Жекова Шентова.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Чавдар, Софийска област, Десислава Михайлова Стоянова.
НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК в община Чавдар, Софийска област, Димитър Димитров Антонов, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Чавдар, Софийска област, Йордан Пенчев Филчев, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Чавдар, Софийска област, Георги Георгиев Байловски ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 01.09.2011 в 21:49 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол