Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 640-ПВР/МИ
София, 04.08.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Раковски, област Пловдив

Постъпило е писмо с вх. № МИ-10-22 от 29.07.2014 г. от председателя на ПП „НДСВ" г-жа Антония Стефанова Първанова с предложение за освобождаване на Йосиф Варков Лесов - ЕГН ... - член на ОИК по лични причини и за назначаване на негово място Надежда Атанасова Николова - ЕГН .... Към предложението са приложени - молба от Йосиф Варков Лесов за освобождаването му като член на ОИК - Родопи, декларация по чл.80, ал. 1 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК от Надежда Атанасова Николова и заверено копие от дипломата за завършено висше образование. На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК- Родопи, област Пловдив, Йосиф Варков Лесов - ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК- Родопи, област Надежда Атанасова Николова ЕГН ... .

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.08.2014 в 12:51 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол