Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 691-ПВР/МИ
София, 07.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Исперих, област Разград, назначена с Решение № 226-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-491/30.08.2011 г. от ОИК - Исперих, за промяна в състава на общинската избирателна комисия. Към писмото са приложени: предложение от коалиция „Синята коалиция", представлявана от Пламен Сашев Пашев, на мястото на Иванка Господинова Георгиева - член на комисията, да бъде назначена Зорка Славчева Косева; предложение от ПП „ГЕРБ", представлявана от Мариян Костов Топалов, на мястото на Катя Станчева Крайчева - член на комисията, да бъде назначена Мелекбер Ебазер Мюзекяр; заявления от Иванка Господинова Георгиева и Катя Станчева Крайчева да бъдат освободени като членове на комисията; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от дипломите за завършено висше образование на Зорка Славчева Косева и Мелекбер Ебазер Мюзекяр; пълномощни - 2 бр.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Исперих, област Разград, Иванка Господинова Георгиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 16 от 01.09.2011 г.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Исперих, област Разград, Катя Станчева Крайчева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 7 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Исперих, област Разград, Зорка Славчева Косева, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Исперих, област Разград, Мелекбер Ебазер Мюзекяр, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 07.09.2011 в 21:52 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол