Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 693-ПВР/МИ
София, 07.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Бяла, област Русе, назначена с Решение № 366-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-531/03.09.2011 г. от Мариан Петров Антонов - общински ръководител ПП „ГЕРБ" в община Бяла, област Русе, за промяна в състава на ОИК в община Бяла, област Русе, като на мястото на Валентина Илиева Иванова - член на ОИК, бъде назначена Валя Борисова Димитрова. Към предложението са приложени: заявление от Валентина Илиева Иванова да бъде освободена от състава на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Валя Борисова Димитрова; 2 бр. пълномощни.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Бяла, област Русе, Валентина Илиева Иванова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 5 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Бяла, област Русе, Валя Борисова Димитрова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 07.09.2011 в 21:55 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол