Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 694-ПВР/МИ
София, 07.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Левски, област Плевен, назначена с Решение № 273-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-546/07.09.2011 г. от Дочко Дочев - координатор на ПП „ГЕРБ", за промени в състава на ОИК - Левски, област Плевен. Предлага се на мястото на члена на комисията Марин Атанасов Маринов да бъде назначен Георги Кръстев Угринов. Към предложението са приложени: молба от Марин Атанасов Маринов за освобождаването му, като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Георги Кръстев Угринов.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Левски, област Плевен, Марин Атанасов Маринов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 11 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Левски, област Плевен, Георги Кръстев Угринов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 07.09.2011 в 21:56 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол