Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 701-ПВР/МИ
София, 07.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Лозница, област Разград, назначена с Решение № 279-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-485/29.08.2011 г. от упълномощения представител на "Коалиция за България" в община Лозница Андон Йорданов Мичев да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Лозница, област Разград, като на мястото на члена на ОИК Нина Петрова Кючукова-Койчева от квотата на "Коалиция за България" да бъде назначен Марин Йорданов Щерев, ЕГН .... Предложението е придружено от заявление от Нина Петрова Кючукова-Койчева за освобождаването й като член на ОИК по лични причини, както и декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за висше образование на Марин Йорданов Щерев, получени с писмо № ОИК-134/11.08.2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Лозница, област Разград, Нина Петрова Кючукова-Койчева, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 10 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Лозница, област Разград, Марин Йорданов Щерев, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 07.09.2011 в 22:02 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол