Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 704-ПВР/МИ
София, 07.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Гурково, област Стара Загора, назначена с Решение № 227-ПВР/МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-532/03.09.2011 г. от Халил Реджепов Летифов - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", за промени в ОИК - Гурково, област Стара Загора. Предлага се на мястото на члена на комисията Гюлюзар Юсуф Молла да бъде назначена Лютвие Рушен Хасанова. Към предложението са приложени: молба от Гюлюзар Юсуф Молла за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Лютвие Рушен Хасанова; пълномощно на Халил Реджепов Летифов.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Гурково, област Стара Загора, Гюлюзар Юсуф Молла, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 13 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Гурково, област Стара Загора, Лютвие Рушен Хасанова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 07.09.2011 в 22:05 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол