Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 708-ПВР/МИ
София, 07.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Димово, област Видин, назначена с Решение № 315-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-530/03.09.2011 г. от Иван Крумов Иванов - упълномощен представител на „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ", за промени в ОИК в община Димово, област Видин. Предлага се на мястото на члена на комисията Владимира Николова Иванова, ЕГН ..., да бъде назначен Игнат Райков Игнатов, ЕГН .... Към предложението са приложени: молба от Владимира Николова Иванова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от личната карта и копие от диплома за завършено висше образование на Игнат Райков Игнатов; пълномощно на Иван Крумов Иванов.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Димово, област Видин, Владимира Николова Иванова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 13 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Димово, област Видин, Игнат Райков Игнатов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 08.09.2011 в 13:50 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол