Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 710-ПВР/МИ
София, 07.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Лесичово, област Пазарджик, назначена с Решение № 381-ПВР/МИ от 17.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-503/31.08.2011 г. от кмета на община Лесичово за извършване на промени в ОИК - Лесичово, област Пазарджик. Предлага се от състава на ОИК да бъде освободена Гергана Славчева Шишиньова, ЕГН ... и на нейно място като член на ОИК да бъде назначена Нонка Василева Корбанколева, ЕГН .... Към предложението са приложени: предложение от ПП „НДСВ", вх. № 001-МИ-06 от 25.08.2011 г.; копие от диплома за завършено висше образование на името на Нонка Василева Корбанколева и декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от същото лице. С вх. № ОИК-527/02.09.2011 г. са постъпили заявлениe за освобождаване от състава на ОИК в община Лесичово от Гергана Славчева Шишиньова и копие от предложение от ПП „НДСВ" за извършване на промени в състава на ОИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Лесичово, област Пазарджик, Гергана Славчева Шишиньова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 17 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Лесичово, област Пазарджик, Нонка Василева Корбанколева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 08.09.2011 в 18:46 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол