Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 723-МИ
София, 08.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от адв. Ивета Стоянова Кабакчиева – пълномощник на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, срещу решение № 10 от 25.08.2011 г. на ОИК в община Троян, област Ловеч

Постъпила е жалба с вх. № 620 от 02.09.2011 г. на ЦИК от адв. Ивета Стоянова Кабакчиева - пълномощник на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", срещу решение № 10 от 25.08.2011 г. на ОИК - Троян, с която се моли решението да бъде отменено като незаконосъобразно и противоречащо на закона и при условията на евентуалност, ако комисията счете, че пороците на решението не водят до отмяна на цялото решение, то да бъде отменено в частта/частите, в които е регистрирано за изписване в бюлетината „ВМРО - НИЕ" и да го измени или да даде задължителни указания на ОИК да впише вместо „ВМРО - НИЕ" пълното наименование на партията, а именно „ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО". Към жалбата са приложени 3 бр. пълномощни, установяващи представителната власт на лицето, което подава жалбата, удостоверение № 19 от 05.08.2011 г. на ЦИК и Решение № 43-МИ от 1 август 2011 г. на ЦИК.
Още в жалбата се посочва, че атакуваното решение на Общинската избирателна комисия - Троян, е постановено и обявено на 25.08.2011 г., но не е обявено по установения ред, а именно чрез поставяне на общодостъпно място до 31.08.2011 г. Самата жалба е датирана с дата 31.08.2011 г. В жалбата се навеждат доводи и за това, че с оглед невъзможността да се запознаят с решението пълномощници на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" са обжалвали в ЦИК единствено заявлението за регистрация, а не самото решение. Твърди се, че атакуваното решение е постановено в противоречие с Решение № 43-МИ от 1 август 2011 г. на ЦИК.
При направената служебна проверка с оглед изложените твърдения на пълномощника на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" се установи, че с Решение № 607-ПВР/МИ от 30 август 2011 г. Централната избирателна комисия е оставила без разглеждане подадената жалба на „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" срещу заявление за регистрация на местна коалиция „ИЗБОР ЗА ТРОЯН (ВМРО - НИЕ, НДСВ, НОВОТО ВРЕМЕ, ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ)".
От изисканото и представено решение № 10 от 25.08.2011 г. на ОИК - Троян, се установява, че решението е обявено на 25.08.2011 г. в 13,00 ч., а настоящата жалба, както е видно от самата нея, е подадена на 31.08.2011 г. Жалбата е подадена извън срока по чл. 33, ал. 3 от ИК и като такава се явява недопустима.
В Централната избирателна комисия с вх. № 582 от 31.08.2011 г. е постъпила идентична жалба от ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" чрез пълномощника Карлос Контрера, срещу същото решение - № 10 от 25.08.2011 г. на ОИК - Троян, по която има постановено Решение № 678-МИ от 3 септември 2011 г. на Централната избирателна комисия. Ето защо жалбата на адв. Ивета Кабакчиева се явява недопустима и на това основание.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Оставя без разглеждане жалба с вх. № 620 от 02.09.2011 г. на ЦИК от адв. Ивета Стоянова Кабакчиева - пълномощник на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", срещу решение № 10 от 25.08.2011 г. на ОИК - Троян.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 08.09.2011 в 19:16 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол