Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 724-ПВР/МИ
София, 08.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Долни чифлик, област Варна, назначена с Решение № 157-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-551 от 07.09.2011 г. от Красимира Пенева Анастасова, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", придружено със молба от Кремена Йорданова Михова - член на ОИК в община Долни чифлик, област Варна, с молба да бъде освободена от заеманата длъжност в ОИК, на нейно място се предлага Невена Йорданова Михова, като към предложението са приложени декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование.
След като констатира, че са налице условията по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 и чл. 30, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА Кремена Йорданова Михова, ЕГН ..., от длъжността член на Общинската избирателна комисия в община Долни чифлик, област Варна, и анулира издаденото й удостоверение № 6 от 01.09.2011 г.
2. НАЗНАЧАВА Невена Йорданова Михова, ЕГН ..., за член на Общинската избирателна комисия в община Долни чифлик, област Варна.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 08.09.2011 в 19:17 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол