Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 768-ПВР/МИ
София, 14.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК – Тополовград, област Хасково

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-586/12.09.2011 г. от Ивелина Величкова Браткова-Гуглева, представляваща ПП „Движение за права и свободи", редовно преупълномощена с пълномощно № 26-9-ПВР-МИ,2011/18.07.2011 г. от Мехмед Атаман, за промяна в състава на ОИК - Тополовград. Към предложението са приложени: молба от Валентина Кирилова Марийчева за освобождаването й като секретар на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Кремена Димова Велева.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК в община Тополовград, област Хасково, Валентина Кирилова Марийчева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 3 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК в община Тополовград, област Хасково, Кремена Димова Велева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 14.09.2011 в 23:20 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол