Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 780-НС
София, 25.08.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски

Постъпило е писмо с вх. № НС-15-20 от 22.08.2014 г., подписано от председателя и секретаря на РИК в Двадесет и девети изборен район - Хасковски, с което ни изпращат молбата на Иванка Стойчева Джокова - зам.-председател на РИК в Двадесет и девети изборен район - Хасковски, за освобождаването й от длъжност поради семейни причини. Оригиналите са пристигнали на 25.08.2014 г.

Предложение с вх. № НС-10-23 от 25.08.2014 г. от Волен Николов Сидеров - председател на ПП „Атака", за назначаване на Румен Димчев Гъбов за зам.-председател на РИК в Двадесет и девети изборен район - Хасковски. Към предложението са приложени: декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Румен Димчев Гъбов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на РИК в Двадесет и девети изборен район - Хасковски, Иванка Стойчева Джокова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на РИК в Двадесет и девети изборен район - Хасковски, Румен Димчев Гъбов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 26.08.2014 в 12:37 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол