Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 782-ЕП
София, 25.08.2014

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е искане с вх. № ЕП-06-33 от 25.08.2014 г. на ЦИК от кмета на община Троян за отварянето на помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Искането за разпечатването и отварянето на помещението е във връзка с постъпило до кмета на община Троян писмо от зам.-директора на ОД МВР - гр. Ловеч, с изх. № 31857, екз. 2 от 12.08.2014 г., с което се иска да бъде предоставено заверено копие на протокол на секционна избирателна комисия № 113400017, намираща се в НУ „Св. св. Кирил и Методий" - гр. Троян. Горното е необходимо за извършване на проверка по преписка ЗМ № 77/14 по описа на ОД МВР - гр. Ловеч, № 962/2014 на Районна прокуратура - гр. Ловеч, с оглед установяване наличие/евентуална липса на достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер по чл. 310, ал. 1 във връзка с чл. 308, ал. 1 от НК.

Съгласно Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и до помещенията, където те се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК в присъствието на определените със заповед на кмета длъжностни лица.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс, т. 17 и 18 от Решение на ЦИК № 314-ЕП от 8 май 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Достъпът да се осъществи съгласно т. 17 и 18 от Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. на ЦИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 26.08.2014 в 12:37 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол