Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 785-ПВР/МИ
София, 15.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Гоце Делчев, област Благоевград, назначена с Решение № 336-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-609/15.09.2011 г. от кмета на община Гоце Делчев, за промяна в ОИК - Гоце Делчев. Към писмото са приложени: предложение от Иса Иса Хаджиали - общински председател на ДПС - Гоце Делчев, заявление от Ани Младенова Караметова-Мейзинева за освобождаването й като заместник-председател на ОИК; искане от Фатме Ибраим Паша за освобождаването й като член на ОИК; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от дипломите за завършено висше образование на Шукри Шукри Дервиш и Бакия Байрямов Разманов; удостоверение за идентичност на лице с различни имена на Бакия Байрямов Разманов.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК в община Гоце Делчев, област Благоевград, Ани Младенова Караметова-Мейзинева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 2 от 01.09.2011 г.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Гоце Делчев, област Благоевград, Фатме Ибраим Паша, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК в община Гоце Делчев, област Благоевград, Шукри Шукри Дервиш, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Гоце Делчев, област Благоевград, Бакия Байрямов Разманов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 15.09.2011 в 21:02 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол