Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 812-ПВР
София, 17.09.2011

ОТНОСНО:  регистрация на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката, издигнати от политическа партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от централното ръководство на политическа партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", вписано под № 9 от 14.09.2011 г. в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката, за регистрация на кандидат за президент Красимир Дончев Каракачанов, ЕГН ..., с постоянен адрес ..., и кандидат за вицепрезидент Даниела Проданова Симидчиева-Димитрова, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., подписано от Карлос Арналдо Контрера в качеството му на пълномощник.
Към предложението са приложени следните документи: препис-извлечение от протокол от 16 юли 2011 г. от заседание на Организационния съвет на политическа партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" за издигането и подреждането на кандидатите за президент и вицепрезидент в кандидатската листа; заявление от кандидата за президент Красимир Дончев Каракачанов, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за президент от името на политическа партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"; заявление от кандидата за вицепрезидент Даниела Проданова Симидчиева-Димитрова, че е съгласна да бъде регистрирана като кандидат за вицепрезидент от името на политическа партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"; декларация от кандидата за президент Красимир Дончев Каракачанов, че е живял през последните 5 години в страната и отговаря на условията по чл. 95, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 2 от Изборния кодекс; декларация от кандидата за вицепрезидент Даниела Проданова Симидчиева-Димитрова, че е живяла през последните 5 години в страната и отговаря на условията по чл. 95, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 2 от Изборния кодекс; декларация от кандидата за президент Красимир Дончев Каракачанов, че отговаря на условията по чл. 112, ал. 1 от Изборния кодекс; декларация от кандидата за вицепрезидент Даниела Проданова Симидчиева-Димитрова, че отговаря на условията по чл. 112, ал. 1 от Изборния кодекс; пълномощно на Карлос Арналдо Контрера, който е подал предложението.
Налице са изискванията на чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс и Решение № 509-ПВР от 24 август 2011 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА за кандидат за президент на Република България Красимир Дончев Каракачанов, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., и за кандидат за вицепрезидент Даниела Проданова Симидчиева-Димитрова, ЕГН ..., с постоянен адрес в ...., за изборите на 23 октомври 2011 г., издигнати от ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ".
На регистрираните кандидати за президент и вицепрезидент на републиката да бъдат издадени удостоверения съгласно приложения № 48 и № 49 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 17.09.2011 в 20:22 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол