Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 818-ПВР
София, 17.09.2011

ОТНОСНО:  регистрация на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката, издигнати от коалиция от партии „СЪЮЗ НА ДЕСНИТЕ СИЛИ – СДС, Обединени земеделци, ДП, Движение Гергьовден, ССД, БДС „Радикали”, БДФ” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от коалиция от партии „СЪЮЗ НА ДЕСНИТЕ СИЛИ - СДС, Обединени земеделци, ДП, Движение Гергьовден, ССД, БДС „Радикали", БДФ", подписано от Мартин Димитров Димитров в качеството на представляващ коалицията от партии, заведено под № 12 на 16 септември 2011 г. в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката за изборите на 23 октомври 2011 г., за регистрация на кандидат за президент Румен Димитров Христов, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., и кандидат за вицепрезидент Емануил Николов Йорданов, ЕГН ..., с постоянен адрес в ....
Към предложението са приложени следните документи: Решение на Коалиция „СЪЮЗ НА ДЕСНИТЕ СИЛИ - СДС, Обединени земеделци, ДП, Движение Гергьовден, ССД, БДС „Радикали", БДФ" от 15.09.2011 г.; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 3 и § 1, т. 1 от ДР на Изборния кодекс на кандидата за президент Румен Димитров Христов; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 4 от Изборния кодекс на кандидата за президент Румен Димитров Христов; заявление по чл. 112, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс от кандидата за президент Румен Димитров Христов, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за президент от коалиция от партии „СЪЮЗ НА ДЕСНИТЕ СИЛИ - СДС, Обединени земеделци, ДП, Движение Гергьовден, ССД, БДС „Радикали", БДФ"; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 3 и § 1, т. 1 от ДР на Изборния кодекс на кандидата за вицепрезидент Емануил Николов Йорданов; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 4 от Изборния кодекс на кандидата за вицепрезидент Емануил Николов Йорданов; заявление по чл. 112, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс от кандидата за вицепрезидент Емануил Николов Йорданов, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за вицепрезидент от коалиция от партии „СЪЮЗ НА ДЕСНИТЕ СИЛИ - СДС, Обединени земеделци, ДП, Движение Гергьовден, ССД, БДС „Радикали", БДФ"; заверено за вярност копие от личната карта на кандидата за президент Румен Димитров Христов; заверено за вярност копие от личната карта на кандидата за вицепрезидент Емануил Николов Йорданов.
Налице са изискванията на чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс и Решение № 509-ПВР от 24 август 2011 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за кандидат за президент на Република България Румен Димитров Христов, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., и за кандидат за вицепрезидент Емануил Николов Йорданов, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., издигнати от коалиция от партии „СЪЮЗ НА ДЕСНИТЕ СИЛИ - СДС, Обединени земеделци, ДП, Движение Гергьовден, ССД, БДС „Радикали", БДФ".
2. На регистрираните кандидати за президент и вицепрезидент на републиката да бъдат издадени удостоверения съгласно приложения № 48 и № 49 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 17.09.2011 в 20:32 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол