Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 823-ПВР
София, 17.09.2011

ОТНОСНО:  регистрация на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката, издигнати от инициативен комитет, регистриран с Решение № 484-ПВР от 23 август 2011 г. на ЦИК, за издигане кандидатурата на Светослав Емилов Витков за кандидат за президент и Венцислав Емилов Мицов за кандидат за вицепрезидент за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение за регистрация от Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Светослав Емилов Витков за президент на Република България и кандидатурата на Венцислав Емилов Мицов за вицепрезидент на Република България, подписано от Андрей Първанов Бояджиев, представляващ инициативния комитет, регистриран с Решение № 484-ПВР от 23 август 2011 г. на ЦИК, заведено под № 16 на 17 септември 2011 г. в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката за изборите на 23 октомври 2011 г., за регистрация на кандидат за президент Светослав Емилов Витков, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., и кандидат за вицепрезидент Венцислав Емилов Мицов, ЕГН ..., с постоянен адрес в ....
Към заявлението са приложени следните документи: банков документ CS0000757855 от 23.08.2011 г. от БНБ за внесен депозит по чл. 79, ал. 1 от Изборния кодекс; списък с имената, ЕГН и подписите на 8746 избиратели, подкрепящи издигането на кандидатите за президент и вицепрезидент; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 3 и § 1, т. 1 от ДР на Изборния кодекс на кандидата за президент Светослав Емилов Витков; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 4 от Изборния кодекс на кандидата за президент Светослав Емилов Витков; заявление по чл. 112, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс от кандидата за президент Светослав Емилов Витков, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за президент, предложен от Инициативен комитет, регистриран с Решение № 484-ПВР от 23 август 2011 г. на ЦИК; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 3 и § 1, т. 1 от ДР на Изборния кодекс на кандидата за вицепрезидент Венцислав Емилов Мицов; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 4 от Изборния кодекс на кандидата за вицепрезидент Венцислав Емилов Мицов; заявление по чл. 112, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс от кандидата за вицепрезидент Венцислав Емилов Мицов, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за вицепрезидент, издигнат от инициативен комитет, регистриран с Решение № 484-ПВР от 23 август 2011 г. на ЦИК.
Налице са изискванията на чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс и Решение № 509-ПВР от 24 август 2011 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 113, ал. 2 от ИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за кандидат за президент на Република България Светослав Емилов Витков, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., и за кандидат за вицепрезидент Венцислав Емилов Мицов, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., издигнати от инициативен комитет.
2. На регистрираните кандидати за президент и вицепрезидент на републиката да бъдат издадени удостоверения съгласно приложения № 48 и № 49 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 17.09.2011 в 20:38 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол