Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 948-НС
София, 16.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 9 (9-3) от 13.09.2014 г. от сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива", подписано от Дафинка Георгиева Нешева - упълномощена от представляващия сдружението Бистра Тодорова Иванова, регистрирана с Решение на ЦИК № 888-НС от 09.09.2014 г. българска неправителствена организация, за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Бистра Тодорова Иванова, представляваща сдружението, в полза Дафинка Георгиева Нешева и на 27 (двадесет и седем) лица - упълномощени представители на сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представени и на технически носител.

С вх. № 9 (9-3) от 13.09.2014 г. и от 16.09.2014 г. на ЦИК са пристигнали по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че всички лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители. От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 27 упълномощени представители на сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Катя Йорданова Павлова
2. Методи Петков Бояджиев
3. Весела Драгомирова Лалова-Василева
4. Ивайло Николов Василев
5. Ася Ангелова Асенова-Добрева
6. Георги Ивайлов Фратев
7. Стефан Тинков Добрев
8. Антония Русева Караджова
9. Пламен Йорданов Делев
10. Димитър Георгиев Николов
11. Далина Аврамова Георгиева
12. Елена Асенова Кузова
13. Ангел Кузманов Кузов
14. Веско Митков Вълчев
15. Свилен Ивайлов Василев
16. Мариян Стоянов Маринов
17. Любка Михайлова Недялкова-Василева
18. Боряна Николаева Василева
19. Нина Николаева Василева
20. Елина Трайкова Трайкова
21. Йорданка Вангелова Нанова
22. Владислав Трайков Трайков
23. Трайко Станимиров Трайков
24. Йордан Кирилов Мартински
25. Иван Асенов Баков
26. Евдокия Атанасова Трайкова
27. Орлин Първанов Първанов

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.09.2014 в 23:35 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол