Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 969-ПВР/МИ
София, 28.09.2011

ОТНОСНО: назначаване на секционни избирателни комисии в община Белослав, област Варна, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е писмо от ОИК - Белослав, заведено в ЦИК с вх. № М-140 от 27.09.2011 г., като към него по реда на чл. 34, ал. 11 от ИК са приложени всички относими документи по отношение назначаването на секционните избирателни комисии на територията на община Белослав за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., в т.ч. протокол № 18 от заседание на ОИК - Белослав, проведено на 26.09.2011 г., решение № 86 от 31.08.2011 г. на ОИК - Белослав, за определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии, протокол от 14.09.2011 г. за проведени консултации при кмета на община Белослав, предложенията на политическите партии за състава на секционните избирателни комисии и документацията, удостоверяваща надлежната представителна власт и актуалното състояние на парламентарно представените партии, коалиции от партии и партиите, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, които са взели участие в консултациите.

Видно от протокола за проведените консултации е постигнато съгласие по отношение на броя на членовете и ръководните длъжности по квоти за съответните участници в консултациите. Не е постигнато съгласие по отношение на разпределението по избирателни секции. От протокола от заседание на ОИК - Белослав, е видно, че и общинската избирателна комисия не е успяла да вземе решение по същия въпрос въпреки проведените разисквания, поради което е изпратила всички документи в Централната избирателна комисия.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 34, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии в община Белослав, област Варна, както следва:

1. Секционна избирателна комисия № 030400001

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Михаела Иванчева Петрова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мартина Христова Василева

СЕКРЕТАР:

Юлияна Славчева Семерджиева

ЧЛЕНОВЕ:

Дияна Маринова Славова

 

Диян Антонов Киров

 

Петя Миткова Тодорова

 

Марияна Стоянова Желязкова

 

 

2. Секционна избирателна комисия № 030400002

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стефка Иванова Недева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Катя Кирилова Маринова

СЕКРЕТАР:

Петя Митева Петрова

ЧЛЕНОВЕ:

Ива Пламенова Станчева

 

Анастасия Николова Георгиева

 

Румяна Йорданова Филипова

 

Тереза Иванова Костадинова

 

3. Секционна избирателна комисия № 030400003

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светлина Иванова Христова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Нели Василева Георгиева

СЕКРЕТАР:

Янка Павлова Койчева

ЧЛЕНОВЕ:

Виолета Йорданова Добрева

 

Станислава Красимирова Канева

 

Иванка Георгиева Господинова

 

Юлиан Иванов Райков

 

4. Секционна избирателна комисия № 030400004

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Димитрова Стефанова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Нерзан Шукриева Беяминова

СЕКРЕТАР:

Станка Иванова Янчева

ЧЛЕНОВЕ:

Димитричка Янакиева Великова

 

Ангелинка Николова Динева

 

Димитър Коев Маринов

 

Ивелина Вълева Кирова

 

5. Секционна избирателна комисия № 030400005

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мара Михайлова Петрова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светлана Петрова Русева

СЕКРЕТАР:

Меглена Димитрова Каракашева

ЧЛЕНОВЕ:

Теменужка Христова Банкова

 

Иван Апостолов Недялков

 

Иванка Жекова Сопотска

 

Анна Великова Рачева

 

6. Секционна избирателна комисия № 030400006

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иванка Славова Стоянова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Донка Славчева Стоянова

СЕКРЕТАР:

Недялка Петрова Недева

ЧЛЕНОВЕ:

Велизара Димитрова Гайдарова

 

Бистра Петрова Апостолова

 

Петка Енчева Колева

 

Камелия Светланова Митева

 

7. Секционна избирателна комисия № 030400007

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Галинка Димитрова Чакърова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Божанка Костадинова Панайотова

СЕКРЕТАР:

Иванка Христова Василева

ЧЛЕНОВЕ:

Димитричка Георгиева Атанасова

 

Веселка Вълева Карамихалева

 

Добринка Николаева Друмева

 

Себаат Феимова Салиева

 

8. Секционна избирателна комисия № 030400008

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Николинка Желева Андреева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ани Иванова Стоянова

СЕКРЕТАР:

Марияна Стефчова Николова

ЧЛЕНОВЕ:

Марияна Димитрова Филева

 

Станислава Пламенова Станчева

 

Еминя Салатинова Лятиф

 

Татяна Йорданова Демирова

 

9. Секционна избирателна комисия № 030400009

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Весиле Сали Зейнун

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дияна Мирчева Митева

СЕКРЕТАР:

Елена Костадинова Ташева

ЧЛЕНОВЕ:

Марийка Стойкова Йорданова

 

Галя Петкова Ангелова

 

10. Секционна избирателна комисия № 030400010

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Милена Недкова Чакърова-Петкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Юлка Йорданова Кирова

СЕКРЕТАР:

Есма Хасан Муса

ЧЛЕНОВЕ:

Росица Лазарова Иванова

 

Диянка Иванова Кателиева

 

Иван Атанасов Тодоров

 

Гергина Димитрова Атанасова

 

11. Секционна избирателна комисия № 030400011

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Павлина Генчева Куртева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стоянка Боянова Йорданова

СЕКРЕТАР:

Такухи Миртат Гондолян

ЧЛЕНОВЕ:

Марияна Александрова Гарнизова

 

Анифе Муса Ахмед

 

12. Секционна избирателна комисия № 030400012

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стоян Желев Козаров

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Лилия Петрова Иванова

СЕКРЕТАР:

Галя Алексиева Тодорова

ЧЛЕНОВЕ:

Катя Атанасова Тодорова

 

Емине Реджеб Мехмед

 

Райна Димитрова Демирева

 

Ивнка Стелянова Венкова

 

13. Секционна избирателна комисия № 030400013

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Райме Мехмедова Мустафова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адиле Хавниева Четин

СЕКРЕТАР:

Тотка Николова Тодорова

ЧЛЕНОВЕ:

Марияна Пенчева Иванова

 

Мария Гочева Иванова

 

Ширин Изетова Хюсеинова

 

Първан Асенов Иванов

 

14. Секционна избирателна комисия № 030400014

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Димитър Славков Бежанов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Неше Ердинч Халим

СЕКРЕТАР:

Валентина Димитрова Пенева

ЧЛЕНОВЕ:

Сибел Маремова Назифова

 

Дарина Пенчева Миланова

 

Гюлджан Осман Абил

 

Кристина Атанасова Андреева

 

15. Секционна избирателна комисия № 030400015

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ренял Бейханова Хасанова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Милена Паунова Калоянова

СЕКРЕТАР:

Милена Константинова Желязкова

ЧЛЕНОВЕ:

Франчишка Кухчицка Пиндикова

 

Боряна Лазарова Славова

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 29.09.2011 в 12:46 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол