Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 970-ПВР/МИ
София, 28.09.2011

ОТНОСНО: жалба срещу решение № 148 от 25.09.2011 г. на ОИК в община Септември, област Пазарджик

Постъпило е писмо с вх. № М-165 от 28.09.2011 г. на ОИК - Септември, с което е препратена жалба с вх. № 192 от 27.09.2011 г. на ОИК, подадена от Атанас Узунов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", срещу решение № 148 от 25.09.2011 г. на ОИК - Септември, с което са назначени секционните избирателни комисии в община Септември, област Пазарджик. В жалбата се развиват аргументи, че при определяне и разпределяне на квотите в СИК на партиите и коалициите от партии ОИК - Септември, е определила по-малко бройки ръководни членове на СИК от полагащите се на политическа партия „ГЕРБ" съгласно методика, залегнала в Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г.

Централната избирателна комисия намира постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е основателна, макар и по отношение на друга част на атакуваното решение.

Атакуваното решение на ОИК - Септември, е постановено на редовно заседание на комисията, проведено на 25.09.2011 г. при наличие на законоустановения кворум и е взето с предписаното от закона мнозинство. По преписката са приложени всички документи, касаещи приемането на оспореното решение, в това число и протокол № 20 от заседание на ОИК, проведено на 25.09.2011 г. При направената проверка по отношение разпределението на ръководните места в секционните избирателни комисии в община Септември, област Пазарджик, се установи, че в противоречие с приетата с Решение № 680-ПВР/МИ от  3 септември 2011 г. от Централната избирателна комисия методика и възприетия метод на изчисление, ОИК - Септември, е определил в противоречие на закона броя на ръководните места в СИК по отношение на ПП „Движение за права и свободи" и ПП „Национално движение за стабилност и възход", като на първата са предоставени 13 ръководни места, а на втората - 2. Съгласно цитираната методика и примера по таблица 3 от същата ПП „Движение за права и свободи" следва да получи 14 ръководни места, а ПП „Национално движение за стабилност и възход" - едно, тъй като от общо 90 ръководни места на територията на изборния район ПП „Национално движение за стабилност и възход", по силата на чл. 35, ал. 4 от ИК има право на не повече от две на сто от ръководните места, а предоставените от ОИК 2 места съставляват повече от две на сто от ръководните места в изборния район. С оглед на горното атакуваното решение следва да се отмени в частта по т. 2 от същото, в която се определят ръководни места на представителите на политическите партии и коалиции от партии в СИК в община Септември за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., и с която на ПП „Национално движение за стабилност и възход" се предоставят 2, а на ПП „Движение за права и свободи" - 13 места.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 35, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 148 от 25.09.2011 г на ОИК - Септември, област Пазарджик в частта по т. 2 от същото, в която се определят ръководни места на представителите на политическите партии и коалиции от партии в СИК в община Септември за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., и с която на ПП „Национално движение за стабилност и възход" се предоставят 2, а на ПП „Движение за права и свободи" - 13 места.

УКАЗВА на ОИК - Септември, област Пазарджик, да приеме ново решение в отменената част, като определи ръководните места на представителите на политическите партии и коалиции от партии в СИК в община Септември по отношение на ПП „Национално движение за стабилност и възход" и ПП „Движение за права и свободи" съгласно методиката, приета с Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. и мотивите на настоящия акт.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 29.09.2011 в 12:49 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол