Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 972-ПВР/МИ
София, 28.09.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Горна Малина, Софийска област, назначена с Решение № 186-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-688/27.09.2011 г. от Николай Атанасов Стоилов - общински ръководител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Горна Малина, Софийска област. Предлага се на мястото на члена на комисията Лилия Антонова Стефанова да бъде назначена Дария Илиева Захариева. Към предложението е приложена: молба от Лилия Антонова Стефанова за освобождаването й като член на ОИК. По преписката са налични декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Дария Илиева Захариева; пълномощно от Линко Иванов Лилов - областен координатор на ПП „ГЕРБ" за област София, на Николай Атанасов Стоилов.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Горна Малина, Софийска област, Лилия Антонова Стефанова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 10 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Горна Малина, Софийска област, Дария Илиева Захариева, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 29.09.2011 в 12:50 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол