Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 974-ПВР/МИ
София, 28.09.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Бяла Слатина, област Враца, назначена с Решение № 411-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е уведомително писмо от председателя на ОИК Бяла Слатина с вх. № 965 от 19.09.2011 г., че Камелия Данаилова Кисимова, член на ОИК - Бяла Слатина, от квотата на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", е регистрирана като кандидат за общински съветник от ПП „ЕСИ" с решение № 180 от 19.09.2011 г. на ОИК - Бяла Слатина. Предлага се да бъдат прекратени предсрочно пълномощията на Камелия Данаилова Кисимова във връзка с чл. 17, ал. 1 от ИК и Решение № 444-ПВР/МИ от 19.08.2011 г. на ЦИК. Към преписката е приложено решение № 180 от 19.09.2011 г. на ОИК - Бяла Слатина за регистриране на кандидатска листа за общински съветници на ПП „ЕСИ" за изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г.

Във връзка с уведомителното писмо с вх. № 965 на ОИК - Бяла Слатина, е постъпило предложение с вх. № ОИК-674/26.09.2011 г. от Бранимир Асенов Бочев - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", за промени в ОИК - Бяла Слатина, област Враца. Предлага се на мястото на члена на комисията Камелия Данаилова Кисимова да бъде назначен Александър Бисеров Александров. Към предложението са приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; заверено копие от личната карта и оригинал от уверение № 235 от 20.09.2011 г. от Стопанска академия „Д. А. Ценов" - Свищов, за дипломиране на Александър Бисеров Александров с образователна степен бакалавър на 23.07.2011 г.; пълномощно № 06-ПВР/МИ от 08.09.2011 г. на Борислав Константинов Банчев, председател на областен съвет на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за област Враца и пълномощно на 06-02-ПВР/МИ от 2011 г., с което Борислав Константинов Банчев упълномощава Бранимир Асенов Бочев да представлява ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" пред ОИК - Бяла Слатина.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 17, ал. 1 и чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА ПЪЛНОМОЩИЯТА на Камелия Данаилова Кисимова, ЕГН ..., като член на ОИК в община Бяла Слатина, област Враца, и анулира издаденото й удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Бяла Слатина, област Враца, Александър Бисеров Александров, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 29.09.2011 в 12:52 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол