Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 983-ПВР/МИ
София, 29.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Ситово, област Силистра, назначена с Решение № 241-ПВР/МИ от 14.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-652/20.09.2011 г. от Николай Георгиев Неделчев - кмет на община Ситово. Към предложението са приложени: предложение от Димчо Нейков Кьосев - областен координатор на ПП „АТАКА" в община Ситово за замяна на Димчо Нейков Кьосев - член на комисията, с Виолета Михалева Динх; предложение от Ридван Ахвед Кязим - председател на Общинското ръководство на ДПС в община Ситово за замяна на Юмихан Назъм Расим - член на ОИК, със Сезер Лютфиев Самиев; молби от Димчо Нейков Кьосев и Юмихан Назъм Расим за освобождаването им като членове на ОИК; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломите за завършено висше образование на Виолета Михалева Динх и Сезер Лютфиев Самиев.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Ситово, област Силистра, Димчо Нейков Кьосев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 17 от 01.09.2011 г.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Ситово, област Силистра, Юмихан Назъм Расим, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Ситово, област Силистра, Виолета Михалева Динх, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Ситово, област Силистра, Сезер Лютфиев Самиев, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 30.09.2011 в 08:03 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол