Начало » Решения

Решения

Решения за назначаване на ОИК по области

 • Решение № 28 / 29.03.2014
  ОТНОСНО: приемане на образец на публичен електронен регистър на жалбите и сигналите до ЦИК и решенията по тях, който да се публикува на интернет страницата на комисията
 • Решение № 27-ЕП / 29.03.2014
  ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 20-ЕП от 27 март 2014 г. на ЦИК
 • Решение № 26-ЕП / 28.03.2014
  ОТНОСНО: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България насрочени на 25 май 2014 г.
 • Решение № 25-ЕП / 28.03.2014
  ОТНОСНО: условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.
 • Решение № 24 / 28.03.2014
  ОТНОСНО: приемане на Правилник за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата, функциите и организацията на работа на нейната администрация
 • Решение № 23-НС / 28.03.2014
  ОТНОСНО: обявяване за избрана за народен представител
 • Решение № 22 / 27.03.2014
  ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 8 от 23 март 2014 г. на ЦИК
 • Решение № 21-ЕП / 27.03.2014
  ОТНОСНО: поправка на явна фактическа грешка в Приложение № 1 към Решение № 13-ЕП от 24 март 2014 г. на ЦИК
 • Решение № 20-ЕП / 27.03.2014
  ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на РИК, специалистите към тях и на членовете на СИК/ПСИК
 • Решение № 19-ЕП / 27.03.2014
  ОТНОСНО: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.
 • Решение № 18-ЕП / 26.03.2014
  ОТНОСНО: критериите за определяне на секции за машинно гласуване
 • Решение № 17 / 26.03.2014
  ОТНОСНО: създаване на Обществен съвет към ЦИК от представители на българските неправителствени организации, които са участвали като наблюдатели в избори
 • Решение № 16-ЕП / 26.03.2014
  ОТНОСНО: приемане на хронограма за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.
 • Решение № 15-ЕП / 26.03.2014
  ОТНОСНО: определяне формата и структурирания електронен вид на списъците с избиратели подкрепящи регистрацията на партия, коалиция или независим кандидат
 • Решение № 14-ПВР/МИ / 24.03.2014
  ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Севлиево, област Габрово
 • Решение № 13-ЕП / 24.03.2014
  ОТНОСНО: документите, с които следва да бъдат комплектувани предложенията на партиите и коалициите за членове на РИК и предложенията на областните управители
 • Решение № 12-ЕП / 24.03.2014
  ОТНОСНО: жребий при попълване съставите на РИК
 • Решение № 11-ЕП / 24.03.2014
  ОТНОСНО: единната номерация на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и начина на тяхната защита
 • Решение № 10-ЕП / 24.03.2014
  ОТНОСНО: определяне на структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции в Република България и извън страната за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България
 • Решение № 9 / 23.03.2014
  ОТНОСНО: процесуалното представителство на ЦИК

Страници: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол