Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 767-НС
София, 21.08.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“

На 20 август 2014 г. в Централната избирателна комисия е постъпило заявление от коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" за промени в състава на коалицията, подписано от пълномощника на представляващите коалицията - Десислава Атанасова Балабанова.

Заявлението е заведено в регистъра на коалициите в партидата на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" на 20 август 2014 г.

Към заявлението са приложени:

- допълнително споразумение от 20 август 2014 г. към решение за създаване коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., с което в състава на коалицията се включват ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" и ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ", подписано от представляващите партиите от коалицията и на присъединилите се партии;

- два протокола от заседания на Председателския съвет на КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА";

- удостоверение за актуално състояние на ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ" от 19 август 2014 г. по ф.д. № 1507/1997, СГС, VІ-12 с-в;

- удостоверение за актуално състояние на ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" от 14 август 2014 г. по ф.д. № 82/2002, СГС, VІ-3 с-в;

- образци от подписите на представляващите ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" и ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ";

- образци от печатите на двете присъединили се партии;

- удостоверение от Сметната палата № 48-00-601 от 20 август 2014 г. за ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ";

- удостоверение от Сметната палата № 48-00-590 от 18 август 2014 г. за ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ";

- пълномощно от представляващите коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" на името на Десислава Атанасова Балабанова (заверено копие).

Налице са изискванията на чл. 144, ал. 1, 2 и 5 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, б. „а" във връзка с чл. 144, ал. 2 и 5 от ИК и чл. 140, ал. 3, т. 1 от ИК

 

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА промяна в състава на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА", регистрирана с Решение № 741-НС от 20 август 2014 г., с включване на ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" и ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.08.2014 в 23:27 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол