Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 769-НС
София, 21.08.2014

ОТНОСНО: заличаване регистрация на партия „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Централната избирателна комисия с Решение № 759-НС от 20 август 2014 г. е регистрирала политическа партия „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс.

С писмо изх. № 90-03-627 от 21.08.2014 г. и протокол от 21.08.2014 г. на ГД „ГРАО" в МРР в изпълнение на чл. 135, ал. 2 от ИК и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК е установено, че не са изпълнени условията на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс.

От протокола се установява, че е налице несъответствие между записите на хартиен носител (3414) и тези в структурирания електронен вид (2385). Друго несъответствие е, че лицата в списъка в структуриран електронен вид са вписани в последователност, която не съответства на данните от хартиения носител. При извършената проверка в ГД „ГРАО" по реда на чл. 135, ал. 1 от ИК са установени 480 грешни ЕГН.

Предвид изложеното и на основание чл. 135, ал. 5 във връзка с чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на партия „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., извършена с Решение № 759-НС от 20 август 2014 г. на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.08.2014 в 23:32 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол