Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1275-НС
София, 05.10.2014

ОТНОСНО: промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., назначени с Решение № 1037-НС от 22 септември 2014 г., Решение № 1099-НС от 27 септември 2014 г., Решение № 1156-НС от 30 септември 2014 г., Решение № 1208-НС от 02 октомври 2014 г. и Решение № 1227-НС от 3 октомври 2014 г. Решение № 1263-НС от 4 октомври 2014 г и поправки на технически грешки

Постъпили са писма от дипломатически и консулски представителства на Република България със следните вх. № НС-00-479 от 5 октомври 2014 г. и вх. № НС-23-87 от 5 октомври 2014 г., за промяна в съставите на СИК извън страната за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 105 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ДОПУСКА промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Република България

ОСВОБОЖДАВА Добрин Димитров Добрев, ЕГН ..., като секретар на СИК № 322400151, Кипър, Пафос.

НАЗНАЧАВА Мирослав Филипов Събев, ЕГН ..., като секретар на СИК № 322400151, Кипър, Пафос.

ОСВОБОЖДАВА Сезер Рамисов Сабриев, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900268, Турция, Бурса Йени 2.

ОСВОБОЖДАВА Мария Павлинова Петрова, ЕГН ..., като член на СИК № 324900268, Турция, Бурса Йени 2.

ПРЕНАЗНАЧАВА Мария Павлинова Петрова, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900268, Турция, Бурса Йени 2.

НАЗНАЧАВА Фахридин Хасан Ахмед, ЕГН ..., като член на СИК № 324900268, Турция, Бурса Йени 2.

ОСВОБОЖДАВА Небахат Ахмет Бейтула, ЕГН ..., като член на СИК № 324900269, Турция, Бурса Йени 3.

НАЗНАЧАВА Нурджихан Енфак Мехмед, ЕГН ..., като член на СИК № 324900269, Турция, Бурса Йени 3.

ОСВОБОЖДАВА Севдалин Минчев Мирчев, ЕГН ..., като член на СИК № 324900269, Турция, Бурса Йени 3.

НАЗНАЧАВА Асен Щерев Иванов, ЕГН ..., като член на СИК № 324900269, Турция, Бурса Йени 3.

ОСВОБОЖДАВА Ани Валери Вълчева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 325300386, ФР Германия, Берлин 2.

НАЗНАЧАВА Румяна Николова Колева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 325300386, ФР Германия, Берлин 2.

ОСВОБОЖДАВА Сезгин Нуриев Алиев, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900294, Турция, Гебзе 2.

НАЗНАЧАВА Радостин Шибилов Йосифов, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900294, Турция, Гебзе 2.

ОСВОБОЖДАВА Мустафа Емин Сабри, ЕГН ..., като член на СИК № 324900294, Турция, Гебзе 2.

НАЗНАЧАВА Сузана Левенова Щерева, ЕГН ..., като член на СИК № 324900294, Турция, Гебзе 2.

ОСВОБОЖДАВА Гюрсел Хюсню Феттах, ЕГН ..., като член на СИК № 324900296, Турция, Гебзе 4.

НАЗНАЧАВА Шаиб Шефиков Мурадов, ЕГН ..., като член на СИК № 324900296, Турция, Гебзе 4.

ОСВОБОЖДАВА Десислава Мартинова Райкова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900353, Турция, Маниса.

ОСВОБОЖДАВА Емил Стефанов Султанов, ЕГН ..., като член на СИК № 324900353, Турция, Маниса.

ПРЕНАЗНАЧАВА Емил Стефанов Султанов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900353, Турция, Маниса.

ОСВОБОЖДАВА Селван Халил Халил, ЕГН ..., като член на СИК № 324900270, Турция, Бурса Йени 4.

НАЗНАЧАВА Мелиха Шабан Хашим, ЕГН ..., като член на СИК № 324900270, Турция, Бурса Йени 4.

ОСВОБОЖДАВА Надежда Деянова Христова, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900310, Турция, Измир, Гьоредже 1.

НАЗНАЧАВА Мехюде Хюсеинова Геренлиева, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900310, Турция, Измир, Гьоредже 1.

ОСВОБОЖДАВА Гюнур Ахмет Улуда, ЕГН ..., като член на СИК № 324900254, Турция, Бурса Истиклял 1.

НАЗНАЧАВА Галип Назиф Али, ЕГН ..., като член на СИК № 324900254, Турция, Бурса Истиклял 1.

ОСВОБОЖДАВА Гюнур Ахмет Улуда, ЕГН ..., като член на СИК № 324900254, Турция, Бурса Истиклял 1.

НАЗНАЧАВА Галип Назиф Али, ЕГН ..., като член на СИК № 324900254, Турция, Бурса Истиклял 1.

ОСВОБОЖДАВА Асие Емин Карамолла, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900260, Турция, Бурса Куртулуш 1.

НАЗНАЧАВА Шефкет Шефкет Мехмед, ЕГН ..., като заместмник-председател на СИК № 324900260, Турция, Бурса Куртулуш 1.

ОСВОБОЖДАВА Абидин Абидинов Хаджиев, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900351, Турция, Кьорфез.

НАЗНАЧАВА Рамадан Шабан Коджаали, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900351, Турция, Кьорфез.

ОСВОБОЖДАВА Айше Идрис Назиф, ЕГН ..., като член на СИК № 324900351, Турция, Кьорфез.

НАЗНАЧАВА Шенол Исмаил Ахмед, ЕГН ..., като член на СИК № 324900351, Турция, Кьорфез.

ОСВОБОЖДАВА Елван Юмер Мехметемин, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900282, Турция, Бурса, Демирташ 2.

НАЗНАЧАВА Гюнер Осман Осман, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900282, Турция, Бурса, Демирташ 2.

ОСВОБОЖДАВА Ахмед Хасан Реджеб, ЕГН ..., като член на СИК № 324900273, Турция, Бурса Дуачанър 1.

НАЗНАЧАВА Северин Гергинов Панов, ЕГН ..., като член на СИК № 324900273, Турция, Бурса Дуачанър 1.

ОСВОБОЖДАВА Анифе Кемал Молламехмет, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900276, Турция, Бурса, Казъм карабек 1.

НАЗНАЧАВА Мариана Селова Панова, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900276, Турция, Бурса, Казъм карабек 1.

ОСВОБОЖДАВА Неждет Бейсим Садула, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900277, Турция, Бурса, Казъм карабек 2.

НАЗНАЧАВА Съби Томов Ангелов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900277, Турция, Бурса, Казъм карабек 2.

ОСВОБОЖДАВА Севда Борисова Мирчева, ЕГН ..., като член на СИК № 324900277, Турция, Бурса, Казъм карабек 2.

НАЗНАЧАВА Мюмюн Али Тахир, ЕГН ..., като член на СИК № 324900277, Турция, Бурса, Казъм карабек 2.

ОСВОБОЖДАВА Емил Мехмедов Чаушев, ЕГН ..., като член на СИК № 324900284, Турция, Бурса, Миллет 2.

НАЗНАЧАВА Али Мюмюн Аптула, ЕГН ..., като член на СИК № 324900284, Турция, Бурса, Миллет 2.

ОСВОБОЖДАВА Халил Мустафа Абдурахим, ЕГН ..., като член на СИК № 324900259, Турция, Бурса Хамитлер 3.

НАЗНАЧАВА Александър Руменов Младенов, ЕГН ..., като член на СИК № 324900259, Турция, Бурса Хамитлер 3.

ОСВОБОЖДАВА Нейлан Наит Салибрам, ЕГН ..., като член на СИК № 324900259, Турция, Бурса Хамитлер 3.

НАЗНАЧАВА Милена Димитрова Таджемен, ЕГН ..., като член на СИК № 324900259, Турция, Бурса Хамитлер 3.

ОСВОБОЖДАВА Невин Нефиде Кадир, ЕГН ..., като член на СИК № 324900345, Турция, Истанбул, Султангази.

НАЗНАЧАВА Латин Ангелов Атанасов, ЕГН ..., като член на СИК № 324900345, Турция, Истанбул, Султангази.

ОСВОБОЖДАВА Спас Живков Андонов, ЕГН ..., като член на СИК № 324400239, САЩ, Ървайн.

НАЗНАЧАВА Румен Емилов Петров, ЕГН ..., като член на СИК № 324400239, САЩ, Ървайн.

ОСВОБОЖДАВА Стефан Константинов Иванов, ЕГН ..., като председател на СИК № 320200007, Австрия, Виена 3.

НАЗНАЧАВА Борис Иванов Георгиев, ЕГН ..., като председател на СИК № 320200007, Австрия, Виена 3.

ОСВОБОЖДАВА Иво Ивелинов Господинов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 323000162, Македония, Скопие 2.

НАЗНАЧАВА Жасмина Миленкова Ананиева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 323000162, Македония, Скопие 2.

ОСВОБОЖДАВА Хатидже Фахри Юсеин, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900302, Турция, Измир, Доганлар 1.

НАЗНАЧАВА Билян Боянов Ангелов, ЕГН ..., като председател на СИК № 323000162, Македония, Скопие 2.

ОСВОБОЖДАВА Емил Руменов Илиев, ЕГН ..., като член на СИК № 324900303, Турция, Измир, Доганлар 2.

НАЗНАЧАВА Халил Сюлейман Халил, ЕГН ..., като член на СИК № 324900303, Турция, Измир, Доганлар 2.

ОСВОБОЖДАВА Юсеин Ахмет Имам, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900301, Турция, Измир Ататюрк 2.

НАЗНАЧАВА Екрем Шентюрк, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900301, Турция, Измир Ататюрк 2

ОСВОБОЖДАВА Орхан Ахмед Бекир, ЕГН ..., като член на СИК № 324900300, Турция, Измир Ататюрк 1.

НАЗНАЧАВА Хабибе Мюмюн Ахмед, ЕГН ..., като член на СИК № 324900300, Турция, Измир Ататюрк 1.

ОСВОБОЖДАВА Елман Наим Мустафа, ЕГН ..., като член на СИК № 324900300, Турция, Измир Ататюрк 1.

НАЗНАЧАВА Райдин Раин Хюсеин, ЕГН ..., като член на СИК № 324900300, Турция, Измир Ататюрк 1.

ОСВОБОЖДАВА Аптула Хлми Февзи, ЕГН ..., като член на СИК № 324900315, Турция, Измир, Гюмюлдюр.

НАЗНАЧАВА Алиосман Нуретин Юсеин, ЕГН ..., като член на СИК № 324900315, Турция, Измир, Гюмюлдюр.

ОСВОБОЖДАВА Семра Ахмед Ахмед, ЕГН ..., като член на СИК комисия № 324900312, Турция, Измир, Гази Паша 1.

НАЗНАЧАВА Зия Исмаил Сеид, ЕГН ..., като член на СИК комисия № 324900312, Турция, Измир, Гази Паша 1.

ОСВОБОЖДАВА Мехмет Хамди Емин, ЕГН ..., като член на СИК комисия № 324900311, Турция, Измир, Гьоредже 2.

НАЗНАЧАВА Христина Мартинова Трайкова, ЕГН ..., като член на СИК комисия № 324900311, Турция, Измир, Гьоредже 2.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.10.2014 в 20:53 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол